Ponowicjat

Czym jest ponowicjat??

      Ponowicjat jest specyficznym czasem formacji trwającym od czasu złożenia pierwszych ślubów czasowych aż do złożenia profesji wieczystej. W tradycji naszej Prowincji ponowicjat dzielimy na dwa „etapy”: pierwszy okres dwóch lat od czasu zakończenia nowicjatu; drugi okres trwa do złożenia profesji wieczystej. Nasza wspólnota obejmuje ten pierwszy przedział, o którym niżej słów kilka…

Czym się zajmują ponowicjusze?

     Po prostu prowadzą życie brata mniejszego kapucyna. W tym okresie formacji zakonnej ważna jest rola i obecność formatorów, którzy czuwają nad odpowiednim kierunkiem rozwoju każdego brata. Każdy brat jest odpowiedzialny za formację własną i ma ku temu dodatkowo pomoc w postaci formatorów.

     Poza troską o zachowanie ducha modlitwy i rozwój kapucyńskości, bracia również imają się przeróżnych zajęć. Przykładem jest posługa w klasztornej infirmerii, miejscu, gdzie przebywają starsi bracia, którzy wymagają opieki, wsparcia, obecności. To tam bracia poza potrzebnym wsparciem niosą uśmiech i dobry nastrój.

     Bracia ponowicjusze mają również okazję do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i zdolności. Tutaj bracia mogą się pochwalić umiejętnością prowadzenia remontów stawiając zdecydowanie na jakość wykonywania pracy, czas jest sprawą drugorzędną.

      Podsumowując czas ponowicjatu jest czasem, gdzie ważna jest formacja, nawiązywanie relacji z Bogiem i modlitwa. Ponad to umożliwia również rozwój swoich zainteresowań i pasji, wszystko na Chwałę Bożą.