Wyższe Seminarium duchowne braci Mniejszych kapucynów

Kilka słów o nas

Seminarium

Słowo Seminarium wywodzi się od łacińskiego słowa, które oznacza „szkółkę młodych drzewek lub roślin”.
(łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl).

Od tego chciałbym zacząć. Seminarium to przede wszystkim czas:
 • wzrastania,
 • zdobywania wiedzy z zakresu filozofii i teologii,
 • nabywania umiejętności duszpasterskich,
 • osobistego wzrastania ku dojrzałości – której dawcą jest sam Bóg.

To właśnie relacja z Bogiem jest w tym okresie, jak i w całym naszym chrześcijańskim życiu, najważniejsza. Dzięki pogłębionemu studium, wczytywaniu się w dzieła Kościoła i Jego członków oraz codziennej wspólnotowej i indywidualnej modlitwie Bóg może działać w życiu każdego alumna wielkie dzieła.

Właśnie, kim jest alumn?

Alumn, nazywany również klerykiem, to student seminarium, przygotowujący się do przyjęcia i pełnienia posługi diakonatu, a później prezbiteratu.

Bracia klerycy podejmujący w naszym seminarium odbierają nie tylko wychowanie do kapłaństwa, ale również formację zakonną.

Należymy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Pochodzimy z całej Polski, podobnie jak rozsiane są nasze domy zakonne.

W naszym seminarium formację podejmują również bracia z Kustodii Białorusi.

Poczekajka

W 1988 roku rozpoczęła się budowa klasztoru przy Poczekajce, w którym znajduję się seminarium.

Już po 3 latach, tj. 19 IX 1991 roku pierwsi bracia klerycy w nim zamieszkali. Niewygody i trudności związane z ciągle trwającą budową nie przeszkodziły ani w formacji ani w zagłębianiu się w nauce.

Od tamtego czasu co roku przybywają, raz w większej, raz w mniejszej grupie, nowi bracia, którzy realizują zwoją formację seminaryjną.

Nauka

Gdzie alumn to czyni?
To jest dobre pytanie. Wykłady odbywają się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Codziennie - po modlitwach, Mszy Świętej i śniadaniu udają się tam na zajęcia. Odbierają tam nauki wraz z alumnami seminarium lubelskiego, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego z Polski i Ukrainy, a także Księży Marianów i klerykami seminarium Misjonarzy Afryki – Ojców Białych.

Wszyscy seminarzyści są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, skąd właśnie na zajęcia przyjeżdżają wszyscy wykładowcy.

Posługi

Wiedza z zakresu filozofii i teologii to jedna strona przygotowania do posługi kapłańskiej, drugim istotnym obszarem przygotowań jest posługa duszpasterska.
Miejscem zdobywania takich umiejętności jest Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, zwana Poczekajką.
To właśnie tutaj bracia klerycy podejmują rozliczne obowiązki takie jak:
 • niedzielna posługa w kościele podczas Liturgii,
 • bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii Świętej do chorych w domach i szpitalu,
 • dodatkowo co poniedziałek na Mszy Świętej o godzinie 6:30 można usłyszeć wprowadzenie do Liturgii przygotowane właśnie przez braci akolitów,
 • bracia diakoni posługują w głoszeniu Słowa Bożego, m.in. podczas piątkowych porannych homilii i cyklicznych katechez chrzcielnych.
Bracia posługują również podczas nabożeństw:
 • różańcowych,
 • majowych,
 • czerwcowych.
W każdy dzień listopada bracia alumni angażują się w modlitwę różańcową za zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych.

inne posługi

Dodatkowo bracia pomagają braciom kapłanom w posłudze licznym grupom zgromadzonym przy naszym klasztorze i parafii.
I tak między innymi podejmują posługę we:
 • Franciszkańskim Zakonie Świeckich,
 • grupie Odnowy w Duchu Świętym,
 • Liturgicznej Służbie Ołtarza,
 • wspólnotach Neokatechumenalnych,
 • wspólnocie Oazowej Ruchu-Światło Życie,
 • grupie AA,
 • jak również duszpasterstwie osób bezdomnych.
W każdej z tych grup bracia klerycy spotykają się z dużą dozą życzliwości i przyjęcia, co sprzyja nabywaniu różnych umiejętności, a niekiedy odkrywaniu nowych talentów.

Czas seminarium

to czas wzrostu duchowego i intelektualnego, to czas dojrzewania do posługi w Kościele.
ilu jest alumnów naszego seminarium?
ilu jest kapucynów prowincji Warszawskiej?
+
ile jest kleryków zakonnych w całej Polsce?
Ile jest dni tygodnia? 🙂

w zdrowym ciele zdrowy duch!